RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Veel organisaties en bedrijven hebben niet de kennis in huis om een Risico Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen. Het Veilige Werk verzorgt op een deskundige wijze de RI&E voor uw organisatie. Daarbij worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het verzamelen en beoordelen van bestaande informatie;
  • Inventarisatie door een veiligheidskundige;
  • Beoordeling van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie op basis van interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en de vertegenwoordiging van het personeel;
  • Verwerking van de gegevens in de rapportage, inclusief een plan van aanpak;
  • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

 

Tijdens het uitvoeren van deze RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Restrisico’s zijn die risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’.

Het Veilige Werk kan aan de hand van de gemaakte RI&E helpen bij het opzetten van een goede BHV organisatie.

In uw bedrijf is het met hoge risico's soms verstandig om een BHV ploegleider aan te stellen.