ONTRUIMINGS PLATTEGRONDEN

Ontruimingsplattegronden worden ook wel evacuatieplattegronden genoemd en zijn bedoeld om de gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. In ieder gebouw is de aanwezigheid van actuele en correcte ontruimingsplattegronden belangrijk. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.

Op de ontruimingsplattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De ontruimingsplattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen en is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In het geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

Ontruimingsplattegronden moeten op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren hoe zij het gebouw in geval van een noodsituatie moeten verlaten.

Doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen.