Skip to content

Keuringen

‘Het Veilige Werk voert onderhoud en keuringen uit aan veel verschillende typen blussers.’

KEURINGEN

Het keuren van kleine blusmiddelen moet conform de NEN 2559 en de NEN-EN 671-3 jaarlijks worden uitgevoerd. Het Veilige Werk voert onderhoud en keuringen uit aan onder andere schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuw blussers, vetblussers en brandslanghaspels.

Verder kunt u uw verbandkoffers, AED en noodverlichting door Het Veilige Werk laten controleren.

Het Veilige Werk levert ook nieuwe brandblussers, verbandkoffers, AED’s en rookmelders.