Keuringen

‘Het Veilige Werk voert onderhoud en keuringen uit aan veel verschillende typen blussers.’

KEURINGEN

Het keuren van kleine blusmiddelen moet conform de NEN 2559 en de NEN-EN 671-3 jaarlijks worden uitgevoerd.

Het Veilige Werk voert onderhoud en keuringen uit aan onder andere schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuw blussers, vetblussers en brandslanghaspels.

Verder kunt u uw verbandkoffers, AED en noodverlichting door Het Veilige Werk laten controleren.

Het Veilige Werk levert ook nieuwe brandblussers, verbandkoffers, AED’s en rookmelders.