OVERIGE OPLEIDINGEN

Eerste hulp bij drank en drugs op festivals of bij andere evenementen kan zeer belangrijk zijn. Hoe stop je een bloeding?  Een workshop voor uw medewerkers?

Samen met  Het Veilige Werk kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op.

Eerste hulp bij drank en drugs op festivals of bij andere evenementen kan zeer belangrijk zijn.

OPLEIDING VCA

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Een bedrijfsongeval kan veel kosten of zelfs ernstig lichamelijk letsel met zich meebrengen.

Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA diploma hebt behaald ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Je veiligheidsbewustzijn wordt hiermee vergroot en de kans dat je door onwetendheid betrokken zult zijn bij een ongeval wordt verkleind.

Schrijf nu in voor de VCA opleiding basis en/of VOL in omgeving Hilversum of vraag een offerte aan voor een in-company opleiding.

Je veiligheids bewustzijn wordt vergroot en de kans op onwetendheid verkleind.

Opleiding en herhaling reanimatie + AED

Bij een reanimatie telt elke seconde! Wilt u niet hulpeloos toekijken maar handelen? Dan leert u tijdens deze cursus hoe u dat veilig en adequaat kunt doen.  Er word geoefend met scenario’s waarin u aan de slag gaat met een reanimatie en de AED.

Schrijf nu in voor de reanimatie opleiding of herhaling in omgeving Hilversum of vraag een offerte aan voor een in-company opleiding of herhaling.

 
 

Wilt u niet hulpeloos toekijken maar handelen? Ga aan de slag gaat met reanimatie en AED.

Opleiding en/of herhaling EHBO

Waarom EHBO als u al bhv-ers heeft? Als de kans op letsels groot is binnen uw bedrijf of als u werkt met doelgroepen waarbij deze kans groter is. Kan het verstandig zijn om naast uw BHV-ers ook EHBO-ers op te leiden.

De opleiding EHBO gaat bijvoorbeeld dieper in op ziektebeelden, oververhitting, onderkoeling, kinderziekten en verzorging van letsels zoals wonden en kneuzingen of verstuikingen.

Het Veilige Werk kan deze opleiding verzorgen volgens de richtlijnen Oranje Kruis of Nikta.

Tevens verzorgen wij de opleidingen die nodig zijn voor kinderopvang.

Schrijf nu in voor de EHBO opleiding of herhaling in omgeving Hilversum of vraag een offerte aan voor een in-company opleiding of herhaling die geheel is afgestemd op uw organisatie.

De opleiding EHBO gaat veel dieper dan alleen BHV in op ziektebeelden, over- verhitting etc.

PLOEGLEIDER BHV

Wanneer heeft uw bedrijf een ploegleider BHV nodig?

Als u meerdere bhv-ers heeft of zijn er hoge risico’s binnen uw bedrijf dan is het verstandig om een ploegleider aan te stellen. Om deze goed voor te bereiden op zijn taak heeft Het Veilige Werk een ploegleider opleiding.De Ploegleider kan de volgende taken op zich nemen:

  • Het voorbereiden op inzet van de Bedrijfshulpverleners.

  • De inzet van de Bedrijfshulpverleners leiden en controleren.

  • Het tussentijds oefenen met de Bedrijfshulpverleners.

  • Beheer van en de controle op de aan de Bedrijfshulpverleners ter beschikking gestelde middelen.

  • Het evalueren en rapporteren van de inzet en oefeningen.

  • Het herkennen, beoordelen en op de hoogte zijn van risico’s binnen de organisatie.

Schrijf nu in voor Ploegleider BHV cursus in omgeving Hilversum of vraag een offerte aan voor een in-company opleiding die geheel is afgestemd op uw organisatie.

In uw bedrijf is het met hoge risico's soms verstandig om een BHV ploegleider aan te stellen.

HERHALING BHV

Bij de herhalingsopleiding gaat de bedrijfshulpverlener aan de hand van realistische oefeningen zijn kennis op het gebied van Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie en Levensreddend handelen oefenen en toepassen. Zodat in het geval van een calamiteit de BHV-er op de juiste wijze kan optreden.

Schrijf nu in voor de BHV herhalingscursus in omgeving Hilversum of vraag een offerte aan voor een in-company herhalingscursus die geheel is afgestemd op uw organisatie.

Bij de herhalings- opleiding werkt de bedrijfshulpverlener met realistische oefeningen

OPLEIDING BHV

Wie neemt de leiding bij het alarmeren en neemt contact op met hulpdiensten? Het antwoord op al die vragen is simpel: de BHV-er.

Een goed opgeleide bedrijfshulpverlener is van onschatbare waarde. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit begint met een goed bedrijfsnoodplan (link) en het opleiden van uw personeel.

Schrijf nu in voor de BHV basis cursus in omgeving Hilversum of vraag een offerte aan voor een in-company opleiding die geheel is afgestemd op uw organisatie.

Een goed opgeleide bedrijfshulpverlener is van onschatbare waarde.