ONTRUIMINGS PLATTEGRONDEN

Ontruimingsplattegronden worden ook wel evacuatieplattegronden genoemd en zijn bedoeld om de gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. In ieder gebouw is de aanwezigheid van actuele en correcte ontruimingsplattegronden belangrijk. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.

Op de ontruimingsplattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De ontruimingsplattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen en is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In het geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

Ontruimingsplattegronden moeten op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren hoe zij het gebouw in geval van een noodsituatie moeten verlaten.

Doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen.

BEDRIJFSNOODPLAN

Aan de hand van de restrisico’s wordt bepaalt hoe uw BHV organisatie eruit gaat zien. Het Veilige Werk kan het bedrijfsnoodplan voor u opstellen.  Hieronder staat wat u terug zult vinden in uw bedrijfsnoodplan.

 • Aanleiding en toelichting

 • Situatietekening

 • Gebouw-, installatie en organisatiegegevens

 • Alarmeringsprocedure

 • Calamiteiten van buitenaf

 • Technische storingen

 • Stroomschema alarmering

 • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

 • Taken bij een ontruiming or ontruimingsalarm

 • Ontruimingstekeningen

 • Logboeken

 • Procedure bij ongeval/letsel

Aan de hand van de restrisico’s wordt bepaalt hoe uw BHV organisatie er uit gaat zien.

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Veel organisaties en bedrijven hebben niet de kennis in huis om een Risico Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen. Het Veilige Werk verzorgt op een deskundige wijze de RI&E voor uw organisatie. Daarbij worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het verzamelen en beoordelen van bestaande informatie;

 • Inventarisatie door een veiligheidskundige;

 • Beoordeling van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie op basis van interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en de vertegenwoordiging van het personeel;

 • Verwerking van de gegevens in de rapportage, inclusief een plan van aanpak;

 • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

Tijdens het uitvoeren van deze RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Restrisico’s zijn die risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’.

Het Veilige Werk kan aan de hand van de gemaakte RI&E helpen bij het opzetten van een goede BHV organisatie.

Het Veilige Werk verzorgt op een deskundige wijze de RI&E voor uw organisatie.