Skip to content

Bedrijfshulpverlening: veiligheid als hoogste prioriteit

Organisaties zijn in Nederland verplicht om hun bedrijfshulpverlening goed op orde te hebben. Het is immers verplicht als werkgever zijnde om voor zowel je personeel als voor je klanten een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener, oftewel een bhv’er, vergroot de veiligheid van een bedrijf. Daarom is het voor organisaties verplicht in Nederland om een bhv’er in dienst te hebben. De aanwezigheid van een bhv’er is immers noodzakelijk om veilige werkomstandigheden te creëren. Bij Het Veilige Werk bieden wij een professionele bhv training die voldoet aan alle wettelijk gestelde normen. Onze training wordt gegeven door deskundige instructeurs die veel ervaring op hebben gedaan in de praktijk. Wij bieden ook in-company opleidingen aan, die op maat zijn gemaakt voor jouw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

Bedrijfshulpverlening

Welke vaardigheden staan centraal bij bedrijfshulpverlening?

Bij een bhv cursus leert een werknemer diverse vaardigheden die de veiligheid van jouw organisatie vergroten. De opleiding focust op drie hoofdthema’s. Het eerste thema is de cursist leren eerste hulp te verlenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanleggen van verband of een slachtoffer reanimeren. Daarnaast wordt er gefocust op het bestrijden en beperken van brand. Als laatste wordt er aandacht besteedt aan hoe een werknemer kan handelen en communiceren in geval van een calamiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het adequaat organiseren en begeleiden van een ontruiming. Wil jij nog meer weten over de inhoud van onze bhv cursus? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen graag!

Waarom is bhv zo belangrijk?

Bedrijfshulpverlening is essentieel voor het garanderen van een zo veilig mogelijke omgeving voor jouw klanten en personeel. Adequate bedrijfshulpverlening beperkt letsel en schade in geval van nood. Een goed opgeleide bhv’er brengt niet alleen klanten en personeel in veiligheid bij een calamiteit. Deze opgeleide werknemer kan ook getroffen werknemers en gasten hulp bieden, mocht dit nodig zijn. Op die manier beperkt een bhv’er de gevolgen van een bedrijfsongeval of een brand. Bovendien leert een bhv’er ook gevaar te herkennen, bijvoorbeeld door in de gaten te houden of de werkplek brandveilig is. Op die manier kan een bhv’er niet alleen schade en letsel beperken, maar ook voorkomen. Wil je jouw personeel optimaal scholen? Wij bieden diverse opleidingen en cursussen aan op het gebied van bedrijfshulpverlening. Je kunt bij ons ook een reanimatiecursus of een EHBO opleiding volgen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer!